چاپ برچسب مشخصات حمل و نقل

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. الکترونیک
  4. chevron_right
  5. چاپ برچسب مشخصات حمل و نقل

چاپ برچسب مشخصات حمل و نقل


شناسایی محصول و ردیابی برچسب ها

برچسب بارگیری، عنصر اصلی برای اطمینان از شناسایی محصول و ردیابی می­ باشد. در تمام زمان­ ها برچسب بارگیری باید برای چشم غیرمسلح و بارکدخوان قابل مشاهده باشد. برای تضمین کیفیت خواندن چنین اطلاعاتی، انتخاب تکنولوژی مناسب چاپ، برچسب و جوهر مهم می ­باشد.

چاپ برچسب بارگیری

شرایط حمل و نقل و مراحل متعدد جابجایی، ساییدگی و ضربه میان بسته­ها ایجاد می­ کند که ممکن است پیام چاپی را خراب کند یا روی برچسب علامت­هایی باقی بگذارد. با توجه به عملیات حمل و نقل بین المللی و وابسته به نوع انتقال، ممکن است برچسب ­ها به طور موقت در معرض شرایط هوایی که حاوی اشعه یو وی و رطوبت می ­باشد، قرار بگیرند.
بدون محلول چاپی طراحی­ شده­ ی مخصوص، ممکن است اطلاعات حمل و نقل و داده­ های ردیابی پاک شوند و تاخیر در تحویل و حتی گم­شدن محصول اتفاق بیفتد.

چاپ برچسب بسته بندی
فهرست