برچسب روی جعبه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. الکترونیک
  4. chevron_right
  5. برچسب روی جعبه

برچسب روی جعبه

در بسیاری از صنایع جمع آوری، حمل و نقل، ذخیره و توزیع محصولات با استفاده از جعبه‏ های پلاستیکی یا چوبی انجام می‏ شود، مانند: فرآوری مواد غذایی، خودرو، داروسازی، باغداری، منسوجات و غیره.
اطلاعات متغیر چاپ شده روی برچسب جعبه بسته به موقعیت موجود در زنجیره‏ ی لجستیک، برای شناسایی محتویات و مسیریابی آنها به یک مکان خاص استفاده می‏ شود. یک بارکد غیرقانونی یا شماره‏ی دسته ‏‏ی محو شده می‏ تواند کل زنجیره‏ی تدارکات را مختل کند و حتی ممکن است منجر به رد تحویل توسط مشتری شود.

محدودیت‏های چاپ برچسب جعبه

تولید، ذخیره سازی و محیط‏ های حمل و نقل می‏ توانند در دوام و خوانا بودن پیام چاپی تأثیر داشته باشند.
بخش ‏های کشاورزی و باغداری نیاز به چاپی دارند که در برابر رطوبت، درجه‏ی حرارت در فضای باز و نور UV مقاوم باشد. ذخیره‏سازی و شرایط رسیدگی به جعبه‏ ها در بخش تولید می‏تواند منجر به سایش برچسب شود. در صنایع مربوط به وسایل نقلیه و هوانوردی، خطر لکه شدن برچسب توسط مواد موجود در دستکش‏ های اپراتور وجود دارد. و سرانجام، استفاده‏ی مجدد از جعبه‏ ها و صندوق‏ها در صنایع غذایی و دارویی نیاز به نظافت و گندزدایی دارد و با استفاده از مواد شوینده انجام می‏ شود.
فناوری چاپ برچسب توسط انتقال حرارتی که در آن از مناسب‏ ترین مواد برچسب و جوهر استفاده می ‏شود، با تمام این الزامات ارائه شده سازگار است.

محصولات مرتبط

چاپ برچسب مواد شیمیایی
برچسب در بسته ­بندی­ فرآورده­ های منجمد
فهرست