برچسب ها و اتیکت های گیاهان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. باغبانی
  4. chevron_right
  5. برچسب ها و اتیکت های گیاهان

برچسب ها و اتیکت های گیاهان

برچسب­ چاپ با مقاومت بالا در برابر شرایط آب و هوایی:
برچسب های ردیابی و شناسایی در بخش باغبانی و گلکاری ممکن است صد مرتبه آبیاری شوند، چندین بار
جابجا شوند و نه تنها به مدت چندماهی که زیر نور آفتاب هستند، بلکه در گرمای شدید و یخبندان نیز
کوددهی شیمیایی شوند.
علی رغم چنین شرایط حادی، باید برچسبها در طول زنجیرهی عرضه از مزارع به فروشگاهها، کاملا خوانا
باقی بمانند، به مشتریها اطلاع رسانی شود و روندی برای بررسی محصول فراهم شود.

محصولات مرتبط

برچسب­ گذاری لاستیک ماشین
چاپ برچسب پارچه
فهرست